Wypadek dziecka poza terenem szkoły – co rodzic wiedzieć powinien?

Według najnowszych danych Ministerstwa Edukacji Narodowej każdego roku tylko
w szkołach podstawowych dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków. Niestety wiedza rodziców, dotycząca praw jakie przysługują im w związku z wypadkiem dziecka jest nadal niewielka.

Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczniom, a także odpowiednich warunków na jej terenie. Pracownicy placówki powinni sprawować opiekę nad dziećmi w czasie zajęć i ich przerw, a także podczas zajęć dodatkowych na terenie szkoły jak i poza nią.

– W przypadku wyjazdów na wycieczki czy „Zieloną szkołę” nauczyciele i opiekunowie zobowiązani są do opieki nad dziećmi przez całą dobę. Jeżeli nasze dziecko ulegnie wypadkowi i dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek zaniedbania ze strony szkoły, wówczas możemy dochodzić zadośćuczynienia od organu prowadzącego placówkę – wyjaśnia Marzena Walkowska, Kierownik Zespołu Likwidacji Szkód Centrum Odszkodowań DRB.

Wypadek dziecka i co dalej?

Przede wszystkim musimy się zgłosić do właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego. W tym przypadku warto również dodać, że w sytuacji, w której uczeń ulegnie wypadkowi na terenie ośrodka w którym przebywał w okresie „Zielonej szkoły” i wypadek jest spowodowany zaniedbaniem ze strony hotelu lub ośrodka zapewniającego zakwaterowanie również istnieje możliwość dochodzenia od nich zadośćuczynienia z OC. Oprócz kosztów poniesionych na leczenie, mamy prawo również do zwrotu np. za dojazdy najbliższych do dziecka, czy wizyty kontrolne u lekarzy.

Pamiętajmy jednak, że placówki edukacyjne i ośrodki wypoczynkowe nie zawsze ponoszą odpowiedzialność za wypadek naszego dziecka.

W przypadku szkół możemy tu mówić o sytuacji, gdy do wypadku doszło poza godzinami zajęć szkolnych, czyli wówczas, gdy uczeń nie podlegał opiece nauczyciela, a na terenie przebywał już dobrowolnie. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, powszechna praktyką w szkołach oraz innych placówkach edukacyjnych jest informacja o możliwości zawarcia oferowanego przez firmy zewnętrzne ubezpieczenia NNW.

– Zazwyczaj koszt takiego ubezpieczenia w skali roku jest naprawdę niewielki, jednak rodzice powinni zawsze pamiętać, aby sprawdzić warunki umowy (ogólne warunki ubezpieczenia), bo to od niej będzie zależeć wysokość świadczenia oraz wymiar jego wypłat – radzi Marzena Walkowska z DRB.

Czym jest zespół powypadkowy i dlaczego jest to takie ważne?

Każda placówka edukacyjna bez wyjątku ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy  poszkodowanemu dziecku oraz powiadomienia w pierwszej kolejności pogotowia ratunkowego oraz rodziców. Jednak nie wszyscy rodzice mają świadomość, że jeśli dziecko ulegnie  poważnemu wypadkowi, dyrektor placówki jest zobowiązany do powołania zespołu powypadkowego. Odpowiedzialny on będzie między innymi za sporządzanie protokołu przeprowadzenia postępowania oraz dokumentacji związanej z wypadkiem. Dokument ten będzie miał ogromne znaczenie w przypadku późniejszego ubiegania się o odszkodowanie.

Podziel się