Rejestracja dziecka pozamałżeńskiego – jak to wygląda w praktyce?

Niedawno zostałaś mamą. Teraz czeka Cię rejestracja dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego, jednak nie jesteś mężatką i zastanawiasz się jak wygląda rejestracja dziecka, które urodziło się w związku nieformalnym.  Oto możliwe scenariusze.

Zasada 300 dni

W przypadku dziecka urodzonego poza małżeństwem domniemywa się, że jego ojcem jest mężczyzna, który obcował z matką między 300. a 180. dniem przed narodzinami dziecka.  Dlaczego akurat wtedy? Chodzi o tzw. okres koncepcyjny czyli okres, w którym prawdopodobnie doszło do poczęcia. Jednocześnie czas ten wyznacza najdłuższą oraz najkrótszą ciążę, w wyniku której dziecko (z medycznego punktu widzenia) może urodzić się żywe oraz zdolne do życia.  Mężczyzna od którego dziecko pochodzi oraz który nie jest w związku małżeńskim z matką dziecka, może to dziecko dobrowolnie uznać za własne. Wystarczy, że złoży stosowne oświadczenie przed pracownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (w sądzie opiekuńczym lub w konsulacie, jeśli para mieszka za granicą), w którym zadeklaruje, że to on jest ojcem dziecka, a matka potwierdzi jego oświadczenie – w tym samym dniu lub najpóźniej na przestrzeni kolejnych 3 miesięcy. W tym momencie mężczyzna zostaje wpisany do aktu urodzenia dziecka jako jego ojciec oraz opiekun prawny. Oczywiście oprócz prawa do sprawowania opieki nad dzieckiem mężczyzna nabywa również cały szereg obowiązków z tym związanych.  Dokumentem niezbędnym do zarejestrowania dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego jest dowód osobisty lub paszport, akt urodzenia matki, a także dokument, który będzie potwierdzał jej stan cywilny – dokument potwierdzający rozwód, separację lub śmierć byłego męża. A co, jeśli matka dziecka z punktu widzenia prawa nadal pozostaje mężatką?

Uznanie dziecka pozamałżeńskiego, gdy matka wciąż jest mężatką

Jeśli czas od ustania lub unieważnienia małżeństwa jest krótszy niż 300 dni, wówczas domniemywa  się, że ojcem dziecka jest mąż lub były mąż matki. Wówczas chcąc uznać ojcostwo mężczyzny, który jest faktycznym ojcem dziecka, trzeba wkroczyć na drogę sądową i złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa męża/ byłego męża matki. Matka dziecka ma na to 6 miesięcy od dnia, kiedy dziecko przyszło na świat, natomiast dziecko od uzyskania pełnoletniości  (18 rok życia) do ukończenia 21 lat. Taki pozew może oczywiście złożyć również były mąż kobiety.

Na czym polega zaprzeczenie ojcostwa?

Zaprzeczenie ojcostwa ma na celu dowieść, że mężczyzna który został wpisany do aktu urodzenia jako ojciec dziecka, w rzeczywistości tym ojcem nie jest. Podczas rozprawy powód (strona pozywająca) zobowiązany jest przedstawić wszelkie dowody potwierdzające jego stanowisko. Najpewniejszym dowodem w tego typu sprawach będzie oczywiście wynik badania genetycznego przeprowadzonego z pełną procedurą sądową.  Pobranie próbek materiału DNA do takiego badania odbywa się w wyznaczonej placówce medycznej, w obecności świadków. Udział w nim muszą wziąć co najmniej 3 osoby – matka dziecka, dziecko oraz mężczyzna, którego ojcostwo ma zostać zaprzeczone. Tożsamość badanych osób jest weryfikowana na podstawie przedstawionych przez nie aktualnych dokumentów.  Dzięki wszystkim tym elementom sąd ma pewność, że w badaniu uczestniczyły odpowiednie osoby, a wynik analizy jest jednoznacznym dowodem w sprawie.  Jeśli już uda się skutecznie zaprzeczyć ojcostwo mężczyzny, który do tej pory był wpisany w akt urodzenia dziecka jako ojciec i prawny opiekun, matka lub biologiczny ojciec mogą ubiegać się o sądowe ustalenie ojcostwa.

A co, jeśli ojciec dziecka pozamałżeńskiego chce obalić domniemanie o ojcostwie?

Mężczyzna, który uważa, że nie jest biologicznym ojcem dziecka pozamałżeńskiego i co za tym idzie nie chce dobrowolnie uznać dziecka, również może złożyć pozew do sądu o zaprzeczenie ojcostwa. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa składa się do wydziału rodzinnego sądu rejonowego odpowiadającego miejscu zamieszkania strony pozwanej. Jeśli z kolei strona pozwana mieszaka poza granicami kraju, do sądu rejonowego właściwego miejscu zamieszkania strony pozywającej – powoda.

 

Autor: www.badaniaprenatalne.pl

Zdjęcie: ©subbotina/123rf.com

Podziel się