Prawa po poronieniu – czy wiesz, co przysługuje Ci po stracie dziecka?

Niezależnie od momentu poronienia przysługują Ci prawa do: pochowania dziecka, rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC), skróconego urlopu macierzyńskiego (56 dni) i zasiłku pogrzebowego (4000 złotych). Jak z nich skorzystać?

Prawa po poronieniu – o tym warto pamiętać

Możesz skorzystać z praw bez względu na to, w którym tygodniu doszło do straty. Żeby zarejestrować dziecko w USC, odebrać zasiłek pogrzebowy i przejść na skrócony urlop macierzyński, ze szpitala musisz odebrać kartę martwego urodzenia. Jeśli chcesz wyłącznie pochować dziecko, wystarczy karta zgonu, która nie uprawnia do skorzystania z pozostałych praw.

Żeby karta martwego urodzenia mogła zostać wydana, szpital musi znać płeć dziecka. Przy poronieniach do ok. 16. tygodnia lekarz może nie być w stanie jej określić. Wówczas masz prawo zlecić genetyczne badanie płci w prywatnym laboratorium.

Krok 1: Poinformuj personel szpitala, że chcesz skorzystać z praw

Dowiesz się, czy płeć dziecka została określona, czy niezbędne będzie przeprowadzenie badań DNA. Jeśli lekarz nie ustalił płci, poproś personel medyczny o zabezpieczenie próbki do badania w soli fizjologicznej. Do badania można przekazać również wypożyczony bloczek parafinowy przygotowany do badania histopatologicznego.

Gdy poroniłaś w domu, materiał z poronienia możesz zabezpieczyć samodzielnie (w sterylnym pojemniku, zalewając solą fizjologiczną). Nie można umieszczać próbki w formalinie, ponieważ degraduje ona DNA. Później powinnaś jak najszybciej udać się do szpitala, gdzie poronienie zostanie odnotowane. To tam – po określeniu płci – zostanie wydana Ci karta martwego urodzenia.

Możesz też pozostawić tkanki dziecka w szpitalu albo zorganizować wyłącznie pogrzeb na podstawie karty zgonu.

Krok 2: Jeśli lekarz nie ustalił płci dziecka, zleć w prywatnym laboratorium genetyczne badania płci

Jeśli lekarzowi udało się ustalić płeć dziecka w szpitalu, pomiń ten krok. Jeśli nie było takiej możliwości – wypożycz ze szpitala materiał poronny (w soli fizjologicznej albo bloczek parafinowy) i zleć wykonanie badania DNA w prywatnym laboratorium.

Nie jest to badanie refundowane, kosztuje ok. 400 złotych. Na wynik czeka się kilka-kilkanaście dni roboczych, zależnie od wybranego laboratorium.

Krok 3: Odbierz kartę martwego urodzenia i zarejestruj dziecko w USC

Gdy płeć dziecka zostanie określona, szpital będzie mógł wydać kartę martwego urodzenia. Dokument ten przekaże bezpośrednio do USC bądź Tobie. Dziecko powinnaś zarejestrować w ciągu 3 dni od momentu sporządzenia karty w szpitalu.

W USC urzędnik przygotuje akt urodzenia dziecka z jego danymi (oraz danymi jego rodziców), a także adnotacją o martwym urodzeniu. Warto pamiętać, że akt zastępuje też akt zgonu.

Krok 4: Złóż u pracodawcy wniosek o skrócony urlop macierzyński

Skrócony urlop macierzyński po poronieniu i martwym urodzeniu przysługuje pracownicom w wymiarze 56 dni (8 tygodni) i jest płatny 100% wymiaru. Ten czas liczony jest od momentu straty, nie od dnia złożenia wniosku. Żeby móc z niego skorzystać, przedstaw pracodawcy wniosek i dołącz skrócony akt urodzenia dziecka z adnotacją o martwym urodzeniu. Udzielenie urlopu jest obowiązkiem pracodawcy, nie ma on prawa żądać innych dokumentów (np. ze szpitala).

Pomiędzy stratą a złożeniem wniosku nie możesz chodzić do pracy. W tym czasie przebywaj na L4 lub ewentualnie urlopie wypoczynkowym – później zostaną one anulowane i zamienione na urlop macierzyński.

Krok 5: Zorganizuj pogrzeb

Możesz zdecydować się na pochówek w mogile zbiorowej, grobie rodzinnym albo na nowej kwaterze. Szczegóły ustala się z firmą pogrzebową, zarządcą cmentarza i ewentualnie duchownym lub mistrzem ceremonii pogrzebowej. W kościele katolickim dziecku po poronieniu przysługuje pogrzeb z pełnym obrzędem – mimo braku chrztu.

Jeśli nie chcesz, nie masz obowiązku organizacji pogrzebu. Możesz na przykład wyłącznie zarejestrować dziecko w USC i skorzystać z urlopu macierzyńskiego.

Krok 6: Złóż w ZUS wniosek o zasiłek pogrzebowy (4000 złotych)

Składa się go w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w ciągu 12 miesięcy od dnia straty. Do wniosku powinnaś dołączyć akt urodzenia dziecka (z adnotacją o urodzeniu martwym), zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu oraz dokumenty, które potwierdzają koszty pogrzebu (np. faktury).

Autor: www.poronilam.pl

Podziel się