Matematyka i dziecko. Dlaczego kształcenie matematyczne jest tak ważne?

Wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka to zadanie, które stoi w pierwszej kolejności przed rodzicami. To ich obowiązkiem jest odpowiedni wybór szkoły, rozpoznanie potencjału i zdolności dziecka oraz dobranie i zaplanowanie konkretnej ścieżki kształcenia. Oczywiście koniec końców, dzieci same podejmują decyzję odnośnie swojej przyszłości. Jednak można i warto wspomóc je w tym procesie, na tyle na ile to możliwe. Żyjemy w czasach galopującego rozwoju technologicznego. Nauki ścisłe są obecnie kluczem we współczesnej edukacji i nic nie wskazuje na to żeby miało to ulec zmianie w najbliższym czasie, wprost przeciwnie. Czy zatem powinniśmy spróbować zainteresować nasze dziecko matematyką? Czy to jest w ogóle możliwe? A jeśli tak to jak to zrobić?

 

Matematyki zaczynamy uczyć się niemal równocześnie z nauką mowy. Kolejnym szczeblem nauki podstaw matematyki jest przedszkole i zerówka. Potem przychodzi czas na szkołę. I tu zaczynają się schody. Edukacja państwowa jest przestarzała i często niedostosowana do współczesnych systemów edukacyjnych oraz wyzwań na rynku pracy. Co za tym idzie istnieje spora szansa na zmarnowanie potencjału dziecka, jeśli rodzice nie wyjdą z własną inicjatywą, lecz pozostawią sprawy własnemu biegowi.

 

Edukację matematyczną dzieci w wieku przedszkolnym powinniśmy pojmować szerzej. Powinna być ona połączona z intensywnym rozwojem myślenia, z kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz ćwiczeniami pewnych umiejętności matematycznych. Bardzo ważne jest by zrozumieć w jaki sposób dzieci w tym wieku się uczą, a mianowicie – dorosłym wydaje się, że dobrym sposobem uczenia jest po prostu wyjaśnianie, tłumaczenie i opowiadanie. Jest to błędne myślenie – najważniejsze w edukacji matematycznej są osobiste doświadczenia dziecka. Stanowią one fundament, z którego dziecko konstruuje pojęcia i umiejętności. Jeżeli doświadczenia te są dobrane indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka, to przyczyniają się także do rozwoju myślenia i hartowania dziecięcej odporności. Dziecko przetwarzając własne doświadczenia w umyśle, dobrze jeżeli będzie je nazywało, ponieważ nazywanie przedmiotów oraz wykonywanych czynności sprzyja koncentracji uwagi i pomaga dziecku dostrzegać to, co ważne. Dziecięce wypowiedzi są także cenną wskazówką dla dorosłego, na ich podstawie może on stwierdzić, czy dziecko rozumuje we właściwym kierunku.

 

Rozwiązywanie zadań matematycznych i towarzyszące temu pokonywanie trudności wymaga od dzieci wysokiego poziomu dojrzałości emocjonalnej. Emocje towarzyszą czynnościom intelektualnym, ale także wyznaczają dla nich drogę. „W każdym zadaniu matematycznym – jeżeli zadanie ma mieć sens kształcący jest zawarta określona trudność, a rozwiązanie zadania stanowi pokonanie tej trudności. Dostrzeżeniu trudności i jej pokonaniu zawsze towarzyszy wzrost napięcia i emocji ujemnych” (E. Gruszczyk – Kolczyńska)

 

Dlatego w uczeniu się matematyki bardzo ważna jest odporność emocjonalna, która wyraża się zdolnością do kierowania swym zachowaniem w racjonalny sposób, mimo przeżywanych napięć i emocji ujemnych. Odporność emocjonalną można kształtować, zwłaszcza u dzieci w trakcie wychowania w naturalny sposób, organizując ćwiczenia rozwijające zdolność do rozumnego kierowania swym zachowaniem w sytuacjach trudnych.

 

Badania dowodzą, że większość przedszkolaków wykazuje bardzo duże zdolności matematyczne. Wyzwaniem jest natomiast pielęgnowanie tych umiejętności, rozbudzanie i rozwijanie w latach późniejszych. Dlatego warto rozejrzeć się za popularnymi w ostatnim czasie zajęciami z robotyki i programowania oraz zajęciami z matematyki dla dzieci. Jak wiadomo nauka przez zabawę to najlepszy początek.

 

Źródło: przeds8.webd.pl, mamawlublinie.pl

Podziel się