Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji Teatroterapia Lubelska
ul. Jastrzębia 3, 20-323 Lublin
tel. 81 745 21 87, 81 745 52 73

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
ul. Doświadczalna 46, 20-236 Lublin
tel. 81 744 53 18

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Lubelskim Towarzystwie Dobroczynności
ul. K. Wallenroda 2a, 20-607 Lublin
tel. 81 442 22 22

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Niewidomych im. Modesta Sękowskiego
ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin
tel. 81 442 75 03

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Źródło” Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół
ul. Gospodarcza 32, 20-214 Lublin
tel. 81 525 30 61

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Źródło” Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół
ul. Radzyńska 3, 20-850 Lublin
tel. 81 740 80 77

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
ul. Rogowskiego 5, 20-840 Lublin
tel. 81 742 12 93

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”
ul. Głuska 138, 20-385 Lublin
tel. 81 759 92 99

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1
al. Spółdzielczości Pracy 65, 20-147 Lublin
tel. 81 748 18 66