Urzędy i Instytucje

Urząd Miasta

Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
Biuro Obsługi Mieszkańców
tel. 81 466 1000
fax 81 466 1001
www.bip.lublin.eu
www.um.lublin.eu
www.lublin.eu

Urząd Stanu Cwilnego:
Rejestracja dziecka
Zmiana imienia dziecka
Odpis aktu urodzenia

ZUS Odział w Lublinie
20-601 Lublin
ul. T. Zana 36, 38c
Tel.: (81) 535-77-77
Fax.: (81) 535-74-02
Godz przyjęć:
pon 8:00 – 17:00
wt-pt 8:00-15:00
Seriws informacyjny ZUS

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzienie

ul. Grodzka 7
20-112 Lublin
tel.: 81- 466-53-00 fax: 81-466-53-01
www.mopr.lublin.pl
godziny pracy: 7.30-15.30