Szpitale z Oddziałami Położniczymi

Żagiel Med Szpital
ul. Tetmajera 21, Lublin
Centrum Obsługi Pacjenta, tel. 81 44-10-888
www.zagielmed.pl

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE
ul. Staszica 16, Lublin
Izba Przyjęć Ginekologiczno – Położnicza tel. 081 532-50-48
Oddział Położnictwa, tel.081 532-39-35
www.spsk1.lublin.pl

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE
ul. Jaczewskiego 8, Lublin
Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza, tel. 081-72-44-846
Klinika Położnictwa i Perinatologii, Położna dyżurna tel. 081 724-47-77
www.spsk4.lublin.pl

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LUBLINIE
Al.Kraśnicka 100, Lublin
Oddział ginekologii i położnictwa z izbą przyjęć, 081 537-42-29

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO
ul.Lubartowska 81, Lublin
Izba Przyjęć Ginekologiczno- Położnicza, tel.081 740-27-10
Odział Położniczy, tel.081 740-27-21
www.spszw.lublin.pl