Szkoły Plastyczne

Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie
ul. Muzyczna 10a, Lublin
tel: 81 532 72 39
e-mail: sekretariat@zsplublin.futuro.info.pl
www.liceumplastyczne.lublin.pl

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania PSP im. St. Wyspiańskiego/Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego
ul. Paganiniego 17, Lublin
Tel:(O 81) 740-74-36
e-mail: poczta@artwyspa.com.pl
www.artwyspa.com.pl