Szkoły Muzyczne

Szkoła Muzyczna I i II st.
im. Witolda Lutosławskiego
ul. Bursztynowa 22, Lublin
tel. 81 450 57 44
e-mail: szkolamuzyczna.lublin@gmail.com
www.szkolamuzyczna.lublin.pl

Społeczna Szkoła Muzyczna I i II stopnia Towarzystwa Muzycznego
im. Henryka Wieniawskiego
ul. Rynek 17, Lublin
e-mail: szkola@wieniawski.lublin.pl
www.wieniawski.lublin.pl

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Lipińskiego
ul.Muzyczna 10, Lublin
tel: (081) 532 69 21
e-mail: osmlublin@idsl.pl

Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie
ul. Narutowicza 32a, Lublin
tel: 0817462234
e-mail: smts@smts.itl.pl
www.smszeligowski.edu.pl

Pierwsza Prywatna Szkoła Muzyczna II stopnia im. Artura Rubinsteina
Aleja Sikorskiego 3/51, Lublin
Tel: (81) 533-58-10
e-mail: lublin@muzyczna.szkola.pl
www.muzyczna.szkola.pl/

Akademia Teatralno- Wokalna Jerzego Turowicza
Plac Wolności 2/ Pałac Parysów II piętro
516 858 977
www.atw.lublin.pl