Poradnie laktacyjne

Całodobowe Pogotowie Laktacyjne,
ul. T. Zana 12/71, 20-601 Lublin
tel: 81 525 20 05

Punkt Informacyjno-Laktacyjny
ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin
tel: 81 742 52 23

Poradnia Laktacyjna
ul. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
tel: 81 537 43 42

Poradnia Zaburzeń Laktacji,
ul. Lubartowska 81, 20-123 Lublin
tel: 81 740 90 17 (godz. 7-15)
tel. 740 42 40 (godz. 7-15)
tel. 740 87 87 (godz. 15–8)

Agnieszka Gąsior-Guziak Indywidualna Praktyka Położnej z Poradnią Laktacyjną
wizyty w domu pacjentki
www:poloznalublin.pl
tel 504-267-218
FB https://www.facebook.com/poloznagasiorguziak/

Prywatna Poradnia Laktacyjna,
ul. Bursztynowa 14/70, 20-576 Lublin,
tel: 81 526 67 53
tel. 81 537 43 37 (g.7-15)

Poradnia Laktacyjna przy Szkole Rodzenia „Aktywna Mama”
ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
tel: +48 603 811 967
info@aktywnamama.com.pl
pol-srodowiskowa@poradnialublin.pl
www.aktywnamama.com.pl

Mamma-Med Porady Laktacyjne Agnieszka Jamroży
wizyty w domu pacjentki
www.poradnialaktacyjnalublin.pl
tel.660715644
FB https://facebook.com/poradylaktacyjne.lublin/

Poradnia Laktacyjna VIVA MAMMA
ul. Jana Sawy 4/3,  Lublin
tel. 509 099 253
info@vivamamma.pl
www.vivamamma.pl