Pomysł

Założeniem tego serwisu jest zebranie możliwie jak największej ilości potrzebnych adresów, podsunięcie pomysłów, odpowiedzi na pytania “gdzie”, “jak” i “czy warto”? Chcemy również, przy udziale lubelskich Specjalistów, dostarczać Rodzicom wiedzy na tematy dotyczące m.in. życia codziennego,  wychowania i  zdrowia. Pragniemy dzielić się naszymi pasjami i umiejętnościami.

Życzymy sobie, aby każda mama i tata znaleźli tu swoje miejsce i aby portal ten stał się codziennym przewodnikiem ułatwiającym życie w Lublinie, jak również miejscem spotkania, wymiany informacji i doświadczeń.