Pomoc Rodzinie

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
ul. Marii Koryznowej 2d
20-137 Lublin
tel. 81 466 53 00
fax. 81 466 53 01
centrum@mopr.lublin.pl
www.mopr.lublin.pl

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
ul. Zemborzycka 88-92, 20-445 Lublin
tel. 81 466 53 80
fax. 81 466 53 88
sr@mopr.lublin.eu
www.mopr.lublin.pl

CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

ul. Probostwo 6A, 20-089 Lublin
tel. 81 466 55 46
tel. 81 466 55 47
tel. kom. 721 520 706
pomoc@cik.lublin.eu
www.ciklublin.wordpress.com
całodobowy telefon zaufania: 81 534 60 60

SPECJALISTYCZNA PORADNIA DLA RODZIN

ul. Popiełuszki 28E, 20-052 Lublin
tel. 81 466 55 48
tel. 81 466 55 49
tel. kom. 603 780 650
poradnia@mopr.lublin.eu

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin
tel. 81  442-10-21
pcpr@powiat.lublin.pl
www.pcprlublin.pl

CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I POMOCY RODZINIE

ul. Willowa 15, 20-819 Lublin
tel. 782 185 075
choppr@wp.pl
www.choppr.pl