Karta „Rodzina Trzy Plus”

Program „Rodzina Trzy Plus”

Program Rodzina Trzy Plus, zapewnia dużym rodzinom korzystanie ze stałych, tymczasowych lub okazjonalnych ulg oraz zwolnień oferowanych przez instytucje miejskie (kulturalne i sportowe) oraz firmy i przedsiębiorstwa.

W Lublinie mieszka ponad cztery tysiące rodzin, które mogą w ramach programu skorzystać z Karty „Rodzina 3 plus” uprawniającej do zniżek w teatrach, muzeach, galeriach, domach kultury oraz w ośrodkach sportowych. Na liście prywatnych przedsiębiorców, którzy zadeklarowali udział w projekcie są m. in. kluby sportowe, sale zabaw, sklepy, szkoły językowe.

Jakie warunki musi spełniać rodzina ubiegająca się o kartę „RODZINA TRZY PLUS”?

– troje lub więcej dzieci (do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się) na utrzymaniu rodziców (lub rodzica)

W przypadku dzieci niepełnosprawnych ograniczenia wiekowe nie obowiązują.

– wspólny adres zamieszkania na terenie Miasta Lublin

Jak otrzymać kartę „RODZINA TRZY PLUS”?

Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych ul. Leszczyńskiego 20 – V piętro pok. 503 w godzinach 7.30 â?? 15.30. Druki wniosku dostępne są na miejscu.

Jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku?

1. w przypadku rodziców lub opiekunów – dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)
2. w przypadku dzieci w wieku szkolnym – do wglądu legitymacja szkolna;
3. w przypadku dzieci powyżej 18-go roku życia – oświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Uwaga: nie mogą to być kserokopie!

Jak można odebrać Kartę?

Wniosek o wydanie Karty „Rodzina Trzy Plus” rozpatrywany jest w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia wraz z załącznikami. Po odbiór Karty „Rodzina Trzy Plus” należy zgłosić się do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych ul. Stanisława Leszczyńskiego 20 – V piętro pok. 503 w godzinach pracy Urzędu. Wraz z Kartą „Rodzina Trzy Plus” otrzymuje się aktualny katalog przysługujących ulg i zwolnień.

Karta wydawana jest każdemu członkowi dużej rodziny!

Jak korzystać z karty „RODZINA TRZY PLUS”?

– Karta „Rodzina Trzy Plus” ważna jest do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

– Karta „Rodzina Trzy Plus” ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

– Karta „Rodzina Trzy Plus” ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądĹş odstępowana przez użytkownika innym nieupoważnionym osobom.

– W przypadku upływu terminu ważności lub utraty Karty użytkownik może złożyć wniosek o ponowne wydanie Karty „Rodzina Trzy Plus”.

Częścią programu Gminy Lublin „Rodzina Trzy Plus” stworzonego z myślą o rodzicach trójki lub więcej dzieci, jest karta zniżkowa „Trzy Plus E.Leclerc”
Dzięki karcie „Trzy Plus E.Leclerc” rodzice trójki lub więcej dzieci otrzymują specjalne zniżki na produkty niezbędne w przygotowaniu szkolnej wyprawki. Uprawnione rodziny płacą o 20% mniej za książki i artykuły szkolne, a także zabawki, ubranka czy artykuły dla niemowląt.

Program funkcjonuje w obydwu lubelskich marketach E.Leclerc (przy ul.Tomasza Zana i Turystycznej) dzięki współpracy sieci z Gminą Lublin. Dlatego też podstawą otrzymania karty „Trzy Plus E.Leclercâ?? jest wyrobienie w pierwszej kolejności karty „Rodzina Trzy Plusâ?? w Urzędzie Miasta.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat programu oraz warunków przyznania zniżek można otrzymać w Biurach Obsługi Klienta lubelskich sklepów E.Leclerc  Tomasza Zana i Turystyczna. Oprócz Centrów Handlowych E.Leclerc, partnerami programu są również liczne placówki kulturalne oraz handlowe na terenie całego Lublina.