Dyżurujące Przychodnie, Szpitale i Apteki

DYŻURY PRZYCHODNI

DYŻUR STOMATOLOGICZNY

Przychodnia Specjalistyczna „HIPOTECZNA 4” Sp. z o.o.
Hipoteczna 4,20-027 Lublin
tel. 81 532 61 81
fax. 81 532 61 80
hipoteczna_4@wp.pl
www.hipoteczna4.lublin.pl

DYŻUR OKULISTYCZNY

Klinika Okulistyki SPSK nr 1
il. Chmielna 1
tel. 81 534 53 24

DYŻUR LEKARZA RODZINNEGO

NZOZ Galen
ul. Woronieckiego 11, 20-492 Lublin
tel. 81 504 93 96

NZOZ Luna Med
ul.  Racławickie 23, 20-049 Lublin
tel. 81 718 36 29

NZOZ Galen
ul. Biernackiego 9, 20-089 Lublin
te. 666 595 412

Ośrodek Medyczny DMP
ul. Projektowa 5, 20-952 Lublin
tel. 81 710 56 80

NZOZ UNI- MED
ul. Abramowicka 2
tel. 81 747 34 83

SZPITALE

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
tel. 81 742 75 77
fax. 81 743 04 17
dsk@dsk.lublin.pl
www.usdlublin.pl

Okręgowy Szpital Kolejowy S.P. Z.O.Z.
ul.Kruczkowskiego 21, 20-468 Lublin
tel. 81 760 42 00
fax. 81 744 14 64
sekretariat@osk.lublin.pl
www.osk.lublin.pl

Samodzielny PSK 1
ul.Staszica 16, 20-081 Lublin
tel. 81 532 45 20
tel. 81 532 50 43
fax. 81 532 94 86
szpital@spsk1.lublin.pl
www.spsk1.lublin.pl

Samodzielny PSK 4
ul.Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. 81 724 42 26
tel. 81 742 54 86
fax. 81 747 57 10
szpital@spsk4.lublin.pl
www.spsk4.lublin.pl

Szpital Neuropsychiatryczny SPZOZ im. prof. M. Kaczyńskiego
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin
tel. 81 744 30 61 do 69
tel. 81 744 14 55
www.snzoz.lublin.pl

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
ul. dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
tel. 81 454 10 00
tel. 81 747-75-11
fax. 81 747 89 11
cozl@cozl.pl
www.cozl.pl

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin
tel. 81 532 04 61
tel. 81 533 04 11
fax. 261 18 32 77
1szpitalwojskowy@1wszk.pl
www.1wszk.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ
al. Kraśnicka 100,  20-718 Lublin
tel. 81 537 42 01
fax. 81 525 80 30
szpital@szpital.lublin.pl
www.szpital.lublin.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego,
ul. Biernackiego 9, 20-089 Lublin
tel. 81 740 42 74
fax. 81 740 86 14
sekretariat@spszw.lublin.pl
www.spszw.lublin.pl

SPZOZ MSW
Grenadierów 3, 20-331 Lublin
tel. 81 728 46 26
tel. 81 728 45 25
fax. 81 728 56 98
sekretariat@szpitalmsw.pl
www.szpitalmsw.pl

 

APTEKI CAŁODOBOWE

APTEKA MEDICUS
ul. Hempla  3-5, 20-008 Lublin
tel. 81 534 70 91

APTEKA ESCULAP
ul. Obywatelska  9, 20-092 Lublin
tel. 81 747 36 22

APTEKA ESKULAP
ul. Wallenroda 2E, 20-607 Lublin
tel. 81 528 03 11

APTEKA Curate
ul. Zana 27, 20-601 Lublin
tel. 81 528 02 98

Apteka
ul. Fabryczna 1, 20-301 Lublin
tel. 81 746 43 70

Apteka
ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin
tel. 81 528 00 85

Apteka
ul. Ułanów 7, 20-554 Lublin
tel. 81 527 43 21

Apteka
Projektowa 1, 20-209 Lublin
tel. 81 524 47 14

Apteka
ul. Krakowskie Przedmieście 49, 20-002 Lublin
tel. 81 532 24 25