Category: W Mieście

Rezerwat Dzikich Dzieci

Już otwarty pierwszy w Polsce Rezerwat Dzikich Dzieci – przestrzeń swobodnych i nieskrępowanych zabaw.
To wydzielony obszar ochrony środowiska zabawy dziecięcej. Idea Rezerwatu czerpie z definicji zabawy jako swobodnych działań dzieci. Dorośli zakładają Rezerwat, ale to dzieci go kształtują – zgodnie z zasadami Pajdokracji.
O tym w co i na jakich zasadach bawią się dzieci w Rezerwacie, decydują one same.Przestrzeń przy ul. Dolnej Panny Marii będzie także miejscem warsztatów, swoją działalność rozpocznie tam Kuchnia błotna, która przez cały lipiec funkcjonowała przy Centrum Kultury.

20245956_1398886420147365_6838517603078969549_nPrzeszkoleni playworkerzy dołożą wszelkich starań, by zabawa przebiegała z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przy minimalnej ingerencji dorosłych. W obrębie Rezerwatu obowiązuje także Kodeks Honorowy – uczestnicy zabaw są zobowiązani przestrzegać jego założeń.
Wstęp do Rezerwatu jest nieodpłatny, wymaga jednak wypełnienia przez rodziców lub opiekunów Karty Zgłoszenia Dziecka.
Ilość miejsc w Rezerwacie jest ograniczona.
Dzieci, które chcą korzystać z Rezerwatu mogą to robić za zgodą rodziców potwierdzoną pisemnie w Karcie Zgłoszenia Dziecka.

Zobacz, jak trafić do Rezerwatu Dzikich Dzieci
Pobierz Kartę zgłoszenia
Zobacz Kodeks Honorowy Pajdokracji